پايين روسیه طراحی ماشین پروژه پوتین

پايين: روسیه طراحی ماشین پروژه پوتین لیموزین استفاده لیموزین رئیس جمهور

یک سیارک سرگردان فردا از کنار زمین می‌گذرد

کارشناس نجوم از عبور خطرناک سیارک سرگردان TC۴ /۲۰۱۲خبر داد و گفت: این سیارک فردا بیستم مهر ماه در فاصله نزدیکی با زمین قرار می گیرد. یک سیارک ..

ادامه مطلب

پهپادهای پلیس انگلیس شروع به کار کردند

سه گروه از نیروهای پلیس انگلیس به ابتکار خودشان نخستین تیم پهپادی نیروهای پلیس این کشور را تشکیل داده‌اند. پهپادهای پلیس انگلیس شروع به کا..

ادامه مطلب