پايين روسیه طراحی ماشین پروژه پوتین

پايين: روسیه طراحی ماشین پروژه پوتین لیموزین استفاده لیموزین رئیس جمهور

مدیر جمهوری به مناطق زلزله زده سفر می کند

رئیس جمهوری به منظور دیدار از مناطق زلزله زده و کارها صورت گرفته در این منطقه به مناطق زلزله زده سفر می کند .  مدیر جمهوری به مناطق زلزله ..

ادامه مطلب

درآمد نفتی کشور عزیزمان ایران تا ۲۰ سال آینده چقدر می‌شود؟

محتمل‌ترین سناریو راجع به آینده اقتصاد، ظرفیت تولید نفت کشور عزیزمان ایران با شیب ملایمی طی دهه‌های آتی زیاد کردن خواهد یافت و تا قبل از سال ۲۰۲۰ و ۲۰..

ادامه مطلب